sábado, 27 de agosto de 2011

CIUDAD METALIZADA / METAL CITYfoto: CIUDAD METALIZADA. Sevilla, Agosto 2011                   


© Áles

LA BIMBEADORA / BIMBERWOMAN

.
foto: LA BIMBEADORA. Gijón, Agosto 2011                                            


© Áles

LAMENTOSIA BATURRA / RUSTIC LAMENT


FARRSA MONEA

farrsa moneaauuun..,
eree... como la farrsa moneaauuun..,
que todoo.. uusannn..,
pero.. naiide selaaa.. queaauuun..


© Ál